Łotwa

Łotwa

Charakterystyka spółki:

Łotwa jest krajem członkowskim UE, a łotewski rząd zachęca zagranicznych przedsiębiorców oferując im niski CIT, dywidendy bez podatku i specjalne strefy ekonomiczne. Rejestracja spółki na Łotwie nie zajmuje więcej niż 3 dni.

Stawka podatku wynosi  15%, dla mikroprzedsiębiorców 9%.

Rezydencja: Spółka uzyskuje rezydencję łotewską na podstawie wpisu do Reje­stru Spółek.

Rezydenci – podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Nierezydenci – podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od docho­dów osiąganych ze źródeł położonych na Łotwie.

 • umożliwia najkorzystniejsze tworzenie reżimów holdingowych w UE,
 • brak obowiązku opodatkowywania dywidend z obszarów poza UE/EOG ( z wyjątkiem jurysdykcji wpisanych na zakazaną listę)
 • bardzo atrakcyjny system opodatkowania małych przedsiębiorców ( 9% lub 11% obrotu),
 • dzięki powszechnej znajomości języka rosyjskiego, jest oknem na państwa WNP,
 • korzysta ze zwolnień podatkowych na podstawie dyrektyw unijnych,

Oferujemy możliwość zakupu gotowych spółek z Łotwy zarejestrowanych jako czynny płatnik podatku VAT-EU

Z chęcią odpowiemy na każde pytania:

+ 48 666 303 520

Ceny spółek
z aktywnym VAT-EU

w zależności od stażu spółki

od 3499 EUR

W cenie zakupu spółki:

 • zawarta jest opłata notarialna, sądowa
 • przesyłka elektroniczna dokumentów
 • przesyłka dokumentów drogą pocztową do klienta

Dodatkowo oferujemy:

 • wirtualne biuro
 • księgowość
 • apostille wymaganych dokumentów do otwarcia rachunku bankowego w Polsce lub za granicą
 • tłumaczenie przysięgłe dokumentów