Estonia

Estonia

Charakterystyka spółki:

 • Osaühing (OÜ), czyli Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
 • Musi mieć przynajmniej 1 udziałowca.
 • Kapitał zakładowy to minimum 2500 euro. Nie jest on jednak wymagany, jeżeli działalność firmy nie wymaga kapitału do jej prowadzenia.
 • Wspólnicy nie odpowiadają osobiście za zobowiązania spółki.
 • Wymagany jest zarząd, a członkowie zarządu nie muszą być założycielami.
 • nie przewiduje opodatkowania dochodów spółek aż do momentu dystrybucji zysków, tzw ‘’reinswestycja zysków”
 • jest łącznikiem między państwami CEE a państwami nordyckimi,
 • jest członkiem Unii Europejskiej i strefy euro, korzysta z unijnych swobód gospodarczych,
 • korzysta ze zwolnień podatkowych na podstawie dyrektyw unijnych,

Z chęcią odpowiemy na każde pytania:

+ 48 666 303 520

Ceny spółek
z aktywnym VAT-EU

w zależności od stażu spółki

od 3499 EUR

W cenie zakupu spółki:

 • zawarta jest opłata notarialna, sądowa
 • przesyłka elektroniczna dokumentów
 • przesyłka dokumentów drogą pocztową do klienta

Dodatkowo oferujemy:

 • wirtualne biuro
 • księgowość
 • apostille wymaganych dokumentów do otwarcia rachunku bankowego w Polsce lub za granicą
 • tłumaczenie przysięgłe dokumentów